Projectmanagement op interim basis.
Door STER Professionals!

U zoekt tijdelijke ondersteuning voor het optimaliseren van processen en tools op programma- of projectniveau? Een partner van hbo+-niveau, PRINCE 2 en IPMA D gecertificeerd die brede ondersteuning biedt aan de gehele programmaorganisatie? STER Professionals is het antwoord. STER Professionals brengt structuur en orde aan binnen een project, organiseert de ondersteuning van projectteams en is de schakel tussen programmamanagement en programma-uitvoering. Op interim- en projectbasis.

Projectmanagement op interim basis.
Door STER Professionals!

U zoekt tijdelijke ondersteuning voor het optimaliseren van processen en tools op programma- of projectniveau? Een partner van hbo+-niveau, PRINCE 2 en IPMA D gecertificeerd die brede ondersteuning biedt aan de gehele programmaorganisatie? STER Professionals is het antwoord. STER Professionals brengt structuur en orde aan binnen een project, organiseert de ondersteuning van projectteams en is de schakel tussen programmamanagement en programma-uitvoering. Op interim- en projectbasis.

Projectmanagement en Office Management

STER Professionals is zeer ervaren op het gebied van interim-management. In profit- en non-profitorganisaties, op programma- of projectniveau, in ondersteunende en coördinerende functies. Naast het adviseren van directie en management over bedrijfskundige vraagstukken heeft STER Professionals talloze organisaties mogen ondersteunen bij het opzetten, inrichten en coördineren van verschillende projecten.

Projectmanagement en Office Management

STER Professionals is zeer ervaren op het gebied van interim-management. In profit- en non-profitorganisaties, op programma- of projectniveau, in ondersteunende en coördinerende functies. Naast het adviseren van directie en management over bedrijfskundige vraagstukken heeft STER Professionals talloze organisaties mogen ondersteunen bij het opzetten, inrichten en coördineren van verschillende projecten.

Project-management

 • (operationeel) aansturen van projectteams
 • opzetten, inrichten en coördineren van projecten
 • opzetten en verbeteren van processen, templates en instructies voor programma- en projectmanagement
 • signaleren en adviseren van programma-projectmanager(s) bij issues als planning, financiën, kwaliteit en resources
 • analyseren projectplanning en projectvoortgang (signaleringsfunctie)
 • behalen van tussentijdse deadlines
 • bijhouden van de projectadministratie
 • samenstellen voortgangsrapportages, signaleren afhankelijkheden
 • organiseren en faciliteren projectbijeenkomsten
 • stroomlijnen communicatie (zowel intern als extern) tussen stakeholders

Projectmanagement

 • (operationeel) aansturen van projectteams
 • opzetten, inrichten en coördineren van projecten
 • opzetten en verbeteren van processen, templates en instructies voor programma- en projectmanagement
 • signaleren en adviseren van programma-projectmanager(s) bij issues als planning, financiën, kwaliteit en resources
 • analyseren projectplanning en projectvoortgang (signaleringsfunctie)
 • behalen van tussentijdse deadlines
 • bijhouden van de projectadministratie
 • samenstellen voortgangsrapportages, signaleren afhankelijkheden
 • organiseren en faciliteren projectbijeenkomsten
 • stroomlijnen communicatie (zowel intern als extern) tussen stakeholders

Office Management

 • opzetten en (her) structureren front- en/of backoffice
 • fungeren als sparringpartner voor bedrijfskundige vraagstukken
 • adviseren directie over personeels- en organisatievraagstukken
 • voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • coördineren en professionaliseren interne procedures
 • implementeren van verbeterprocessen
 • organiseren en coördineren zakelijke bijeenkomsten en evenementen

Office

Management

 • opzetten en (her) structureren front- en/of backoffice
 • fungeren als sparringpartner voor bedrijfskundige vraagstukken
 • adviseren directie over personeels- en organisatievraagstukken
 • voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • coördineren en professionaliseren interne procedures
 • implementeren van verbeterprocessen
 • organiseren en coördineren zakelijke bijeenkomsten en evenementen

STER Professionals

Persoonlijk en betrouwbaar

Mijn naam is Esther van den Heijkant, eigenaar en gezicht van STER Professionals. Al van jongs af aan heb ik plezier in plannen en organiseren; ik krijg er simpelweg energie van. Zet mij in een hectische omgeving en ik bloei op. In korte tijd een bepaalde werkwijze doorgronden, een organisatiestructuur analyseren of draagvlak creëren onder medewerkers in een veranderende omgeving: typische situaties waarbij ik in mijn element ben.

Opdrachtgevers en collega’s omschrijven mij als een verbinder, degene die de boel aandrijft én bij elkaar houdt. Dat is geen kunstje, ik weet gewoon niet beter. Ik heb mijn ogen altijd op het eindresultaat gericht, en kan daardoor de hoofdzaken helder onderscheiden van de bijzaken. Het is waarschijnlijk de reden dat ik, zonder daar veel moeite voor te doen, snel aansluiting vind in teams.

Je zou kunnen zeggen dat ik in mijn werk nastreef wat ik ook op persoonlijk vlak belangrijk vind: rust en overzicht brengen. Het is mijn ervaring dat iedereen daarvan opknapt.

De kwaliteiten van STER Professionals op een rij:

 • Gedreven en daadkrachtig
 • Resultaat- en doelgericht
 • Energiek en enthousiast
 • Betrouwbaar en loyaal

Referenties

gemeente horst aan de maas

GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

Senior Programmasecretaris Sociaal Domein a.i.

Verantwoordelijk voor de programmaondersteuning binnen het Programma Sturing & Inkoop Sociaal Domein. Dit programma coördineert de inkoop van zeven gemeenten in de regio Noord-Limburg. Het betreft de domeinen Participatie, WMO en Jeugd.

Alex Lambregts, Programmamanager, Esther was de programmasecretaris waarmee ik als programmamanager 2 jaar samenwerkte (2020/2022) in een buitengewoon complex programma voor de zeven Noord Limburgse gemeenten. Ze heeft het fantastisch gedaan, niet alleen in mijn ogen maar van zowel ambtelijke als bestuurlijke kant niets dan lof voor haar inzet en toegevoegde waarde. Open, slim, zeer communicatief, maatje, scherp, initiatiefrijk, can do mentaliteit, humor, accuraat, netwerker, planmatig en overzicht, empatisch, 100 ballen in de lucht. Het enige wat ze niet leuk vindt is grote ingewikkelde stukken schrijven. Ik zou haar direct weer aannemen in een nieuwe gezamenlijke klus, dus zeer warm aanbevolen!!
Logo_Belastingdienst

BELASTINGDIENST

PMO- Project secretaris

Verantwoordelijk voor de projectondersteuning van drie projecten binnen de IV organisatie van de Belastingdienst. De projecten worden integraal over de informatievoorzienings-organisatie van de Belastingdienst uitgevoerd.

Frans Gruijthuijsen, Projectmanager, ”Ik heb Esther leren kennen als een zeer prettig persoon om mee samen te werken. Buiten haar gedrevenheid en professionele manier van werken is Esther zeer goed in het actief verbinden van inhoud, proces en medewerkers. Daarnaast beschikt Esther ook over het vermogen om kritisch mee te denken en schroomt ze het niet om ook haar handen uit de mouwen te steken bij allerlei type werkzaamheden. Hiermee heeft Esther een mooie bijdrage geleverd aan de behaalde resultaten”.

Gemeente Nijmegen

Fractiemedewerker Stadspartij DNF

Algemene coördinatie en ondersteuning van de raadsleden en de fractie op communicatief, secretarieel, organisatorisch en inhoudelijk gebied.

Wendy Grutters, Fractievoorzitter & Gemeenteraadslid, ”Als fractievoorzitter van de Nijmeegse Stadspartij DNF heb ik Esther gevraagd om ons als fractie-assistent politiek te ondersteunen. We wilden onze fractie verder professionaliseren daarin paste een fractie-assistente die zowel ondersteunend als leidend is en daarbij brede maatschappelijke interesse heeft voor onze stad Nijmegen. Esther paste perfect in dat plaatje. Een politieke organisatie is echter niet te vergelijken met het bedrijfsleven. Toch heeft Esther snel een modus gevonden om de soms ingewikkelde politieke processen te leren kennen en om haar kennis en kunde in te brengen in onze politieke organisatie. De combinatie van Esthers pragmatische inslag en bedrijfskundige achtergrond was hierin een welkome bijdrage. Esther hield niet alleen de deadlines en lijntjes binnen de fractie maar ook tussen de contacten met de griffie, andere lokale politiek partijen en ons bestuur nauwlettend in de gaten. Daarnaast bracht zij haar eigen ideeën en werkwijze in om de structuur en communicatie binnen en buiten onze partij nog beter te stroomlijnen. In het team nam Esther een verbindende rol, daarnaast is de samenwerking met haar als vrouw, mens en Nijmeegse bijzonder prettig! We zijn blij dat Esther een bijdrage heeft geleverd in ons team en in onze doelstellingen”.

TenneT

Senior PMO- Programmasecretaris

Verantwoordelijk voor programmaondersteuning van LEAN gerelateerde projecten binnen de corporate proces-management en –verbeterafdeling. Focus ligt op het overzicht houden over het totale portfolio aan verbeter projecten, de planningen, voortgang, kwaliteit, financiën, resources en risico’s.

Jan van der Lee, Senior Manager Business Process Management, ”Esther heeft ons enorm geholpen met het opzetten en runnen van onze PMO-Office. Vanaf het hectische begin tot aan het gestroomlijnd lopen van deze spilfunctie was zij een betrouwbare, vasthoudende, altijd behulpzame motor. Zij heeft nauwgezet zorggedragen voor fact based reporting, waardoor wij onze resultaten tastbaar konden maken voor onze omgeving. De structuur die zij in het team bracht was cruciaal voor het hoge niveau van samenwerking in het team. En datzelfde gold voor haar prettige en constructieve betrokkenheid met de mensen om haar heen”.

Wageningen UR

Office Manager

Aansturen en coördineren Front Office IT- afdeling Facilitair Bedrijf. Gedurende het tweede jaar van de post- hbo opleiding Bedrijfskunde heb ik een imago onderzoek uitgevoerd binnen de IT- afdeling van het Facilitair Bedrijf Wageningen UR. De aanbevelingen die uit dit onderzoek zijn voortgekomen zijn in projectvorm geïmplementeerd binnen de afdeling. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het projectteam (6 medewerkers) bestaande uit consultants, teamleiders en coördinatoren.

Maarten Brouwer, Hoofd IT- afdeling Facilitair Bedrijf, ”Esther is een gedreven persoon die mensen in beweging krijgt voor veranderingen. Esther weet doelen te behalen en combineert daarbij ambitie met aandacht voor haar collega’s. Als officemanager vormt ze een spil in het web en haar persoonlijk enthousiasme voegt daar veel aan toe.”

NedTrain

Senior PMO- Programmasecretaris

Verantwoordelijk voor de inrichting, uitvoering, beheersing, samenhang, documentatie en rapportage om de programmaorganisatie te ondersteunen, sturen en adviseren bij de effectieve inrichting voor het programma.

Eric van der Brugge, Manager programmabureau, ”Esther is van maart 2016 tot en met maart 2017 werkzaam geweest voor de Nederlandse Spoorwegen, binnen het programma “Smooth Introduction Voorbereiding instandhouding”, in de rol van programma-ondersteuner. Mede door haar overzicht en structurerend vermogen heeft het programmamanagement zijn taken goed kunnen uitvoeren en zijn in die periode grote stappen gemaakt. Opvallend was dat Esther ook in hectische tijden rust uitstraalde die positief werkte op het team. Naast haar professionele inbreng heeft Esther ook voor een groot deel bijgedragen aan de samenwerking binnen het team en de positieve sfeer waarin gewerkt werd! Zouden er geen belangwekkender zaken op Esther haar pad gekomen zijn, dan zou de samenwerking, als het aan ons lag, langer voortgeduurd hebben.”

Kledingbank Nijmegen

Projectcoördinator (projectbasis)

Coördinatie en begeleiding van het verhuisproject van de Kledingbank Nijmegen.

Hans Goeman, bestuurslid, ”Ik heb Esther leren kennen in haar werk voor de Kledingbank Nijmegen. Zij heeft daar de verbouwing van de nieuwe locatie en de verhuizing vanuit de Kledingbank gecoördineerd. In korte tijd heeft zij het interne en externe netwerk leren kennen en haar sociale vaardigheden ingezet om ieder op een adequate en leuke manier bij de strakke planning te houden.”

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Project Officer Europese subsidies a.i.

Verantwoordelijk voor projectmatige ondersteuning van subsidieprojecten (INTERREG IV en INTERREG V- EFRO- RAAK- Innovatiefonds Zorgverzekeraars) binnen de afdeling Financieel Economische Zaken (FEZ).

Frank de Haan, Hoofd FEZ Project Control, ”Sinds oktober 2014 is Esther werkzaam bij FEZ Project Control. Esther is een echte teamspeler die heeft laten zien wat samenwerken betekent. Door haar goede communicatieve vaardigheden en haar kwaliteiten in het aanbrengen van structuren heeft ze een grote bijdrage geleverd in de organisatorische positionering van het team binnen de HAN. Esther is een collega geworden waar je mee wil samenwerken. Haar enthousiasme, professionaliteit en deskundigheid maakt dat je niet om haar heen kunt.”

Combi SION

Senior PMO-projectondersteuner Implementatie a.i.

Verantwoordelijk voor de projectondersteuning van het implementatieteam Combi SION. Combi SION fungeert als overkoepelende partij om aansluitingen te realiseren in een samenwerkingsverband van nutsbedrijven Liander, Vitens en aannemers.

Marina van Beekveld, projectmanager Implementatie, ''Esther is een enthousiaste projectondersteuner die zich snel de organisatie eigen maakt, werk oppakt en ziet wat er moet gebeuren. Esther is proactief en deskundig, ze denkt mee en draagt goede ideeën aan. Heel fijn met haar samen gewerkt het afgelopen half jaar bij Combi SION.''

Contactgegevens

Esther van den Heijkant
[email protected]
+31 (0) 644 357 049