Gemeente Nijmegen

Fractiemedewerker Stadspartij DNF

Algemene coördinatie en ondersteuning van de raadsleden en de fractie op communicatief, secretarieel, organisatorisch en inhoudelijk gebied.

Wendy Grutters, Fractievoorzitter & Gemeenteraadslid:

”Als fractievoorzitter van de Nijmeegse Stadspartij DNF heb ik Esther gevraagd om ons als fractie-assistent politiek te ondersteunen. We wilden onze fractie verder professionaliseren daarin paste een fractie-assistente die zowel ondersteunend als leidend is en daarbij brede maatschappelijke interesse heeft voor onze stad Nijmegen. Esther paste perfect in dat plaatje. Een politieke organisatie is echter niet te vergelijken met het bedrijfsleven. Toch heeft Esther snel een modus gevonden om de soms ingewikkelde politieke processen te leren kennen en om haar kennis en kunde in te brengen in onze politieke organisatie. De combinatie van Esthers pragmatische inslag en bedrijfskundige achtergrond was hierin een welkome bijdrage. Esther hield niet alleen de deadlines en lijntjes binnen de fractie maar ook tussen de contacten met de griffie, andere lokale politiek partijen en ons bestuur nauwlettend in de gaten. Daarnaast bracht zij haar eigen ideeën en werkwijze in om de structuur en communicatie binnen en buiten onze partij nog beter te stroomlijnen. In het team nam Esther een verbindende rol, daarnaast is de samenwerking met haar als vrouw, mens en Nijmeegse bijzonder prettig! We zijn blij dat Esther een bijdrage heeft geleverd in ons team en in onze doelstellingen”.