ICARA

Organisatieadvies ICARA

Advies over het verbeteren van bedrijfsprocessen van ondersteunende afdelingen. Door middel van het maken van een bedrijfskundige QuickScan is de huidige situatie in kaart gebracht. Uit deze QuickScan zijn verbeterpunten gesignaleerd, die ik heb gerapporteerd aan de opdrachtgever. Vervolgens heb ik adviezen geformuleerd en deze samen met de opdrachtgever besproken en in praktijk begeleid naar realistische oplossingen ter optimalisatie van de interne bedrijfsprocessen. Deze adviezen hadden betrekking op het (her) structureren van een aantal backoffice werkzaamheden op zowel commercieel, secretarieel en organisatorisch vlak.

 

Isabella Bruggenkamp, eigenaar ICARA:

”Ik heb Esther leren kennen als een gedreven en ervaren professional. Plannen en structureren is haar tweede natuur maar menselijke aspecten verliest zij niet uit het oog. Ze kan snel denken en schakelen en verbanden leggen waarbij zij het bedrijfsbelang voorop stelt. Een meerwaarde voor ieder bedrijf zowel voor korte als voor langere tijd!”