Projectmanagement

Als projectondersteuner, PMO’er, projectsecretaris of projectcoördinator verzorgt STER Professionals de dagelijkse coördinatie en ondersteuning van uw project of programma. Waaruit dat zoal bestaat? Uit het:

  • (operationeel) aansturen van projectteams
  • opzetten, inrichten en coördineren van projecten
  • opzetten en verbeteren van processen, templates en instructies voor programma- en projectmanagement
  • signaleren en adviseren van programma-projectmanager(s) bij issues als planning, financiën, kwaliteit en resources
  • analyseren projectplanning en projectvoortgang (signaleringsfunctie)
  • behalen van tussentijdse deadlines
  • bijhouden van de projectadministratie
  • samenstellen voortgangsrapportages, signaleren afhankelijkheden
  • organiseren en faciliteren projectbijeenkomsten
  • stroomlijnen communicatie (zowel intern als extern) tussen stakeholders

 

Ga naar het overzicht